Fire Action sign - bi-lingual Welsh

Product code: MF938-A5L-V

Fire Action sign - bi-lingual Welsh


Please select:

£2.82 each (ex VAT) £3.38 each (inc VAT)

bi-lingual - welsh / english fire action sign

See other options

Sign Text: Pan fo tan. Os ceir tan. 1. Canwch y larwm. 2. Ffoniwch i alw'r trigad dan. 3. Os oes modd, ceisiwch ddiffodd y tan gyda'r offer diffodd sydd wrth law. (peidiwch ag achosi perygl i chi eich hun nac i neb arall wrth wneud hynny.) os clywch y larwm yn canu 4. ewch allan o'r adeilad drwy'r ffordd gyntaf allan: 5. caewch bob drws ar ol chi fynd drwyddo. 6. ewch at y person sy'n gofalu am y man ymgynnull yn: 7. peidiwch a mentro gormed. peidiwch ag oedi gasglu eiddo personal. peidiwch a defnyddio lifftiau. peidiwch a mynd yn ol i mewn i'r adeilad am unrhyw o gwbl, oni fydd rhywun wedi rhoi hawl i chi wneud hynny. Fire action on discovering a fire 1. sound the alarm. 2. dial to call the fire brigade. 3. attack fire, if possible with applicances provided. (do not endanger yourself or others by doing so). On hearing the fire alarm 4. leave the building by the nearest exit available: 5. close all doors behind you. 6. report to person in charge of assembly point at: 7. do not take risks. do not  
Product Type: Safety Sign 
Dimensions: 200x150mm 
Material: Vinyl / Sticker 
Orientation: Landscape 
Text Colour: White 
More...


Add £50 for free Standard shipping

Customer Feedback:

Safety Signs products and graphics © 2009 Viking Signs Ltd. eCommerce website © 2009 Mew Media Ltd.